Rezumat lung Hanul Ancuței de Mihail Sadoveanu

 Rezumat lung pe capitole sau povestiri la opera literara Hanul Ancuței a scriitorului Mihail Sadoveanu. Capodoperă a naraţiunii româneşti, a fost tipărită în 1928 şi deschide seria marilor opere sadovenieine. Este alcătuită din nouă povestiri, fiind cea mai strălucită creaţie lirico-epică a lui Mihail Sadoveanu. Include rezumate scurte pentru povestile Iapa lui Vodă, HARALAMBIE, BALAURUL, Fântâna dintre plopi, Cealaltă Ancuţă, Judeţ al Sărmanilor, Negustor Lipscan, Orb Sărac, Istorisirea Zahariei Fântânarul.

Vedeti Rezumat scurt Hanul Ancutei

Hanu-Ancuţei
de Mihail SadoveanuCapodoperă a naraţiunii româneşti, a fost tipărită în 1928 şi deschide seria marilor opere sadovenieine. Este alcătuită din nouă povestiri, fiind cea mai strălucită creaţie lirico-epică a lui Mihail Sadoveanu. Aceste povestiri sunt relatate într-un singur loc, la Hanul Ancuţei, de către ţăranii moldoveni ce poposeau aici pentru odihnă şi petrecere, istorisind, în jurul focului, întâmplări la care au participat sau pe care le-au auzit de la alţii.

Valoarea incontestabilă a acestei creaţii sadoveniene constă în frumuseţea deosebită a limbii şi vraja stilistică, observaţia realistă pătrunzătoare în surprinderea destinelor omeneşti, canoarea romantică în dezvăluirea sentimentelor şi tainelor sufleteşti, cadrul de legendă şi atmosfera poetică în care se petrec faptele povestite. De aceea, George Călinescu a asemănat « Hanu- Ancuţei » cu « Decameronul » lui Giovanni Boccaccio, având ca argument temele diverse ale povestirilor, precum şi faptul că fiecare dintre ele are un alt povestitor şi toate se deapănă într-un singur loc.


Subiectul povestirilor

« Iapa lui Vodă »  este o snoavă, având începutul de basm, întâmplările petrecându-se « intr-o indepărtată vreme, demult », când oamenii au văzut « un balaur negru în nouri » şi nişte păsări mari care vesteau război şi belşug la viţa de vie. Oamenii din Ţara-de-Jos au făcut atâta vin că nu mai aveau unde să pună mustul şi-au pornit să ducă vin spre munte.

Comisul Ioniţă venise la han, călare pe un « cal pintenog de trei picioare », care era calul din poveste înainte de a mânca tipsia cu jar.

Întâmplarea păovestită are legătură cu iapa din care se trăgea acest cal şi care se petrecuse pe vremea lui Mihai Vodă Sturza şi-l are ca protagonist pe comisul Ioniţă atunci când era tânăr şi când hangiţă era « cealaltă Ancuţă, mama acesteia ». După ce se odihnise la han, comisul Ioniţă urează sănătate unui boier care tocmai se oprise la han şi care-l întrebă de unde este şi încotro se duce. Ioniţă îi relatează că este răzeş din Drăgăneşti, de lângă Suceava şi avea de gând să meargă la Vodă, ca sa-i rezolve un proces pe care-l avea de mulţi ani cu un « corb mare boieresc », pentru pământul moştenit din moşi- strămoşi. Comisul Ioniţă ducea cu el toate documentele doveditoare, iar dacă nici Vodă nu-i va face dreptate,  „atunci să poftească măria sa să-i pupe iapa nu departe de coadă ! ». Ajuns la Curtea Domnească, Ioniţă constată că că boierul cu care vorbise la han era însuşi Vodă. Acesta îi face dreptate şi-l întrabă ce s-ar fi întâmplat dacă nu i-ar fi rezolvat necazul. Ioniţă îi răspunse râzând : « Eu vorba nu mi-o iau înapoi.Iapa-i peste drum ! »

De aceea, spune el acum, toţi trebuie să se uite la calul său cel roib, ca la un lucru rar, pentru că el se trage din Iapa lui Vodă.

 « HARALAMBIE » este povestită de călugărul Gherman, care coborâse pentru rpima oară de la schitul de munte şi se ducea la Iaşi.Toţi se uită cu uimire cum s-a ridicat « părintele Gherman din barba sa », ca şi când până atuncistătuse într-un caier uriaş, iar imaginea a fost impresionantă prin reliefarea extraordinară de sugestivă a personajului. El se născuse în satul Bozieni şi nu-şi cunoscuse tatăl, fusese crescut doar de mama lui, iar când aceasta murise, a fost trimis la Mănăstirea Durăului ca « să răscumpăr păcate trecute ». Gherman se ducea acum la biserica Sf. Haralambie din Iaşi, ca să se roage pentru iertarea păcatelor părinţilor.

Haralambie fusese « un arnăut domnesc » care se făcuse haiduc şi « mulţi boieri şi negustori şi norod » avuseră de suferit din cauza cruzimolor lui. Vodă Ipsilant a dat poruncă să fie prinşi vrăjmaşii, dar mereu biruia Haralambie, care se «trăgea pe poteci şi prin munţi » numai de el ştiute. Atunci, Domnitorul a luat hotărârea să-l trimită pe Gheorghie leondari, fratele haiducului, care era tufecci-başa, « om cinstit şi viteaz », singurul care putea să-l prindă, pentru că îi cunoştea obiceiurile şi sălaşurile. După o hăituire de opt zile, Haralambie s-a refugiat acasă la Gherman, care era copil şi-l cunoştea, pentru că venea deseori pe la el şi-l mângâia pe creştet. Abia acum îşi dă seama copilul că acesta era tatăl lui. Casa era înconjurată de oamenii lui Vodă, conduşi de Gheorghie, care, după ce şi-a somat fratele să se dea prins, « l-a păcălit cu hamgerul şi l-a doborât ».

Gheorghie s-a înfăţişat la Divan şi a pus capul fratelui său « pe năframă roşă, la picioarele lui Vodă », apoi a cerut să fie eliberat din armata domnească şi lăsat să se retragă pe « pământurile lui ». Apoi, « pentru durerea şi ispăşirea sa şi pentru iertarea sufletului cel rătăcit », a construit o biserică în Iaşi, cu hramul Sfântului Haralambie, la care se ducea călugărul Gherman să se închine pentru iertarea păcatelor părinţilor săi.

După ce îşi revine din tulburarea produsă de istorisirea monahului, comisul Ioniţă le spune oaspeţilor că o să le povestească ceva « cu mult mai minunat şi mai înfricoşător ».

« BALAURUL »  este povestită de moş Leonte, care văzuse balaurul atunci când era flăcău « trecut de douăzeci de ani », pe când învăţa de la tatăl său meşteşugul de « zodier şi vraci ».

Trăise pe vremuri, în satul Tupilaţi, « un boier mare şi fudul », pe nume Nastasă Bolomir, care avea « o barbă mare cât o coadă de păun ». El fusese însurat prima oară cu fata unui boier, care neputând îndura « mâniile şi asprimile lui », s-a întors plângând la părinţii săi. A doua nevastă era văduva unui grec, Negrupunte, femeie frumoasă şi bogată, care a murit după doi ani, când devenise « galbănă şi ovilită ». Deşi toate femeile fugeau de boier, căruia i se dusese vestea că-i mureau nevestele, Nastasă Bolomir s-a însurat prin surprinderea tuturor, cu « o copilă ca de şaptesprezece ani », care « râdea parcă era soarele » şi pe care o adusese de la Iaşi. Cucoana Irinuţa nu se ofilea, ba, dimpotrivă, era îmbujorată şi veselă, iar boierul era din ce în ce mai posac şi-i făcea toate poftele.

Într-o zi boierul veni la tatăl lui moş Leonte ca să-i destăinuiască ruşinoasa comportare a soţiei sale, care-l înşela cu Alexăndrel Vuza, fiul vornicului şi să-l roage să-i citească în zodii. Temându-se pentru ce ar putea păţi femeia zodierul îi spune boierului că toate cele aflate de el sunt vorbe mincinoase, că Irinuţa avea să se întoarcă la Roman, aşa cum îi promisese.


Zodierul se duce apoi în graba mare la hanul celeilalte Ancuţe şi-i spune că boierul îşi bănuieşte nevasta şi că el se teme pentru ce o să păţească Irinuţa la întoarcere. Hotărât să o aştepte la han pentru a o preveni, tatăl lui moş Leonte opri trăsura în care era cucoana Irinuţa însoţită de tânărul şi frumosul Alexăndrel şi le spune de primejdie. Tocmai atunci, într-un nor de pulbere, vine ca vântul boierul cu slujitorii după el şi porunceşte ca zodierul să fie jupuit de piele pentru necredinţă, iar Irinuţa şi Alexăndrel să fie legaţi de roţile căruţei şi să fie duşi « numa-ntr.o goană la Ieşi, până-n ogadă la sfânta Mitropolie ! ». Cuconiţa a sărit însă, « sprintenă, subţire şi mânioasă ca o viperă » şi l-a înfruntat cu ură pe bărbatul ei, iar copilului Leonte i s-a părut că-i crescuse ghiare la mâini şi corniţe în păr. Dintr-o dată cerul s-a mişcat rotindu-se, un muget îngrozitor a umplut văile şi toţşi cei de faţă au văzut “balaurul venind în vârtej răsucit, cu mare iuţeală”, luându-l pe boier şi amestecâdu-i « barba cu vârtejul », arucându-l aproape mort într-o râpă. De aici i s-a tras boieruli Bolomir moartea , iar de Irinuţa, « drăcuşorul cel bălan », nu s-a mai auzit nimic şi nimeni n-a mai văzut-o vreodată.

« Fântâna dintre plopi »  este o idilă. Îm lumina « soarelui auriu » care strălucea într-o « linişte ca din veacuri », oaspeţii de la hanul Ancuţei zăresc pe drum un calăreţ care, nu peste mult timp, poposi şi el la han.Comisul Ioniţă îl întâmpină cu bucurie, recunoscând în drumeţul singuratic pe Neculai Isac, căpitan de mazâli. Ancuţa o auzise pe mama ei vorbind despre acest căpitan, pe care « erau să-l omoare nişte ţigani », o « poveste înfricoşată » pe care nu o mai ţinea minte.

Ancuţa îi aduce oaspetelui « un cofăiel plin » şi o « ulcică nouă », lăutarii veniseră mai aproape, « sunând din strune », iar comisul Ioniţă îl invită « să cinstim domnia ta o ulcică de vin nou » şi-l roagă să le povestească « întâmplarea de demult ». Neculai Isac acceptă să bea vinul, care este bun în tovărăşie, numai « dragostea cere singurătate ».

Căpitanul Isacîşi începe povestea petrecută în tinereţe, cu douăzeci şi cinci de ani înainte, când îi plăcea să cutreiere Moldova, spre disperarea mamei sale, care dădea leturghii la biserică pentru ca el să se liniştească pe drumuri şi să se însoare.

Într-o toamnă, tot pe vremea celeilalte Ancuţe, pe cân ducea antale cu vinuri la Suceava. Poposise la un han şi era « bezmetic şi singur ca un cuc » pentru că îl părăsise iubita. Într-o sâmbătă, « pe la toacă », Neculai mergea îngândurat pe drumul spre Suceava, când pe malul unei gârle vede o « liotă de ţigani », care, încercând să prindă peşte, răcneau şi ţopăiau « ca nişte diavoli ». Tânărul vede « o fetişcană de optsprezece ani », cu o fustă roşie, care îl tulbură peste măsură, « parcă-aş fi înghiţit o băutură tare ». Ţigăncuşa, Marga este certată de un ţiganmai bătrân, pentru că fata se uita ţintă la boier şi nu se cădea o astfel de obrăznicie. Neculai le aruncă fiecăruia câte un bănuţ de argint şi o porni spre han.

A doua zi, Neculai o întâlneşte pe Marga la « fântâna dintre plopi », care-l aştepta să-i mulţumească pentru bănuţul de argint, pa cre-şi cumpărase nişte ciuboţele, apoi fata « se mistui undeva, pe sub zidurile hanului ». Neculai şi-a continuat drumul spre Paşcani, urmat de câinele lui credincios, Lupei, dar gândurile îi erau la frumoasa ţigancă, « nu v-aş putea spune ce-am grăit cu oamenii pe unde am trecut, nici ce-am văzut ; căci aveam în minte chipuri şi vedenii care mă duceau ca-n zbor aiurea ».

După ce şi-a terminat treburile, în miez de noapte a pornit « într-o întinsoare, cu şuiet de vânt în urechi » şi în goana calului s-a îndreptat spre hanul Ancuţei. Dar ocoleşte hanul şi se duse direct « la fântâna cu patru plopi », unde o găseşte, aşteptându-l, pe frumoasa ţigancă. Neculai promite fetei că îi va aduce de la Paşcani « o scurteică de vulpe », iar ea îi spune că o să-l aştepte cu nerăbdare « ş-am să mor lână fântână dacă nu vii ! ». Întors de la Paşcani, Neculai vind bine antale de vin, cumpără « o blăniţă cu gaşa de postav roş », cu gândul la plăcerea pe care o vedea în ochii ţigăncuşei şi se întoarce, cu chimirul plin spre hanul Ancuţei, cu intenţia de a se opri mai întăi la fântână. Marga îl aşteaptă în întuneric şi, când el o ajută să îmbrace scurteica, fata îi destăinuie că unchiul Hasanache o pusese să îl atragă în locul acela pustiu, pentru ca el, împreună cu cei doi fraţi mai mici, să-i fure calul şi banii pe care-i avea asupra lui. Ea se teme că va fi înjunghiată dacă ei îşi vor da seama că i-a trădat. Cu glasul încărcat de groază, Marga îl indeamnă să fugă, dându.şi seama că ţiganii o auziseră că-l prevenise. Neculai se aruncă pe cal, câinele se luptă în tufe cu ceva, dar tânărul o luase la goană. În urma lui , şiganii urlau ca nişte « diavoli negri » şi, la un moment dat, îl ajunseră şi aruncară cu prăjini în el. Tânărul căzu de pe cal şi, simţind « o lovitură de fier ascuţit la coada ochiului drept », începu să tragă cu pistolul, nimerindu-l pe un ţigan între ochi, în timp ce Lupei « rupea pe celălalt ». Ochiul drept îi era plin de sânge, dar cu ochiul teafăr zari lumina hanului şi începu să strige cu disperare, « cu-n glas schimbat de tulburare şi de durere ».  Cei aflaţi în han ies cu făclii şi o pornesc cu toţii înapoi, spre fântâna unde se întâlnise Neculai cu Marga. Pe colacul fântânii, « lucea sânge proaspăt », semn că ţiganii omorâseră fata pentru că-i trădase şi o aruncaseră în fântână. Din ochiul lui Neculai Isac, sângele « se prelingea prin mustăţi şi-mi intra în gură. Şi parcă gustam din sângele împrăştiat pe colacul fântânii ».

Ascultătorii acestei istorisiri groaznice rămăseseră « tăcuţi şi mâhniţi », fântâna nu mai exista, se distrusese « ca toate ale lumii ». Căpitanul Neculai « sta împovărat în locul lui, neclintit şi cu capul plecat », iar ochiul « cel viu, mare şi neguros, privea ţintă în jos în neagra fântână a trecutului ». Abia pe înserat, când s-a aprins din nou focul, căpitanul Isac a prins pe Ancuţa de mână şi a cerut pentru toţii oaspeţii « vin vechi în oale nouă ».

« Cealaltă Ancuţă »  este personajul principal în această povestire de aventuri, petrecută în „vremea veche” şi este relatată de Ienache coropcarul, un negustor ambulant care îşi prta marfa tocmai în vârful muntelui, că numai oamenii de acolo „n-au văzut încă târgurile”. Pe când se afla la târg la Iaşi îl întâlneşte pe arnăutul Costea Căruntul care ducea legat un „răzaş nebun şi nemernic pe nume Todiriţă Catană”, care urma să fie închis în turnul Goliei aşteptând condamnarea la moarte. Plecând de la Iaşi, după ce trece de Târgul Frumos, coropcarul îl întâlneşte pe Toderiţă Catană scăpat din mâinile jandarmilor.

La hanul Ancuţei se organizează prinderea lui Catană bănuindu-se că aici va veni.

Ienache declară că-l cunoaşte pe Catană şi că acesta o apucase cu „mare spaimă spre Timişeşti”. Ancuţa spune că omul intenţiona să o răpească pe duduca Varvara şi este însoţit şi ajutat de şi de alţi răufăcători bezmetici. Atunci Costea plănuieşte prinderea lui Catană la Timişeşti, lângă podul plutitor spre Agapia. Acolo moş Bâra „cu plete-n ochi şi surd” le spune că podul plutitor nu suportă atâta greutate deoarece apele Moldovei se umflaseră peste măsură. La sugestia Ancuţei, Costea şi Varvara hotărăsc să trecă primii râul, ceilalţi urmând să-l treacă cu următorul transport. Ajunşi pe celălalt mal cu podul plutitor, nu se auzea nici un zgomot, nu se simţea nici o mişcare. Neliniştiţi oamenii au început să strige, „dar nimeni n-a înţeles ce-a fost şi ce s-a întâmplat”. În zori gospodarii din Tupilaţi au găsit pe moşneag legat, iat pe Costea Căruntu „strâns cu funii până la sânge, cu căluş de răşină în gură”. Când l-au eliberat, jupânul era turbat de furie şi „atât de prăpădit, încât a trebuit să-l culce oamenii lui în căruţă, ca să-l poată duce înapoi la agie”

Ienache bănuieşte că Ancuţa făcuse vrăji, deoarece în liniştea nopţii şi la lumina lunii, ea părea că aude ce se întâmpla pe malul celălalt. Nimeni n-a putut să afle ce fusese în noaptea aceea, jupânul Costea n-a povestit nimănui, dar Ancuţa reuşise să scape cu duduca Varvara în ţara ungurească.

„Judeţ al Sărmanilor”, o adevărată legendă, este a şasea povestire din volum. Constantin Moţoc, un cioban „mătăhălos” de prin părţile Rarăului, se ducea într-un sat de pe malul Siretului ca să vadă dacă mai trăieşte sora lui, pe care n-o mai văzuse din tinereţe. Poposind la hanul Ancuţei, el îşi aminteşte de un prieten bun, care-i spusese că, dacă ajunge aici, să bea în cinstea lui atâtea oale de vin până când „oi vedea tulbure”, ca să nu poată spune nimănui întâmplările păţite de el în aceste locuri.

Prietenul „acesta al meu”  trăia în satul Fierbinţi, unde stăpânea Răducan Chioru, un boier bogat, dar „stătut şi vioi” care atunci când avea plăcere chema la el câte o muiere din sat. Aflând de la oamenii că boierul o poftise pe Ilinca, nevasta lui, şi că acesta se întorsese acasă cu un „testemel nou, roş ca focul”, a simţit „că-i creşte pe spinare păr de câine turbat”. Mânios pe măsură, prietenul se repede acasă şi începe să o bată pe Ilinca, dar aceasta neagă cu înverşunare că ar fi fost undeva, neştiind despre ce poate fi vorba.

După ce pleacă bărbatul la treburi, muierea îşi pune testemelul roşu , iese prin fundul grădinii şi se duce direct la curtea boierească. Bărbatul se duse şi el să descarce sacii în hambare, apoi venise la curte ca să fie scris în catastif de către grămătic. Dar în cerdac iese boierul care-l întreabă ce are cu muierea de o bate şi o asupreşte şi apoi „i-a fulgerat cu palma peste gură”. Bărbatul o vede pe Ilinca la fereastra conacului, dar în clipa aceea boierul îl loveşte cu harapnicul peste tot corpul. Când scapă de boier, plin de sânge, „hăidăii curţii” l-au bătut cu pumnii, iar omul a „bolit trei zile, muşcând scândura lăiţii”

După ce a scăpat cu chiu cu vai din toate acestea, a fugit în munţi către Rarău şi s-a angajat ca slujbă la nişte ciobani, până când a prins şi el meşteşugul şi „a avut el mioare şi berbeci”.


Într-o seară de primăvară, după ce a stat la un pahar de vin cu vestitul haiduc Vasile cel Mare, acesta îl încurajează pe Moţoc să facă dreptate în privinţa boierului şi a Ilincăi. Şi astfel au plecat amândoi la drum până în satul Fierbinţi.

Ajunşi aici chiar în ziua Înălţării, tocmai ieşeau oamenii din biserică, iar între ei era şi Răducan Chioru.

După un mic scandal din faţa Bisericii, ciobanul „stătu iarăşi închis în mâhnire ca mai nainte, fără bucurie şi fără lumină, ca-n negurile muntelui”.

„Negustor Lipscan” este un reportaj şi a şaptea povestire din volumul „Hanu Ancuţei”.

Într-o seară, sosesc la han, cu larmă mare, nişte oameni îmbrăcaţi în alb şi căruţe cu coviltir, din care „un bărbat bărbos” se îndreptă către Ancuţa cu urări de bun găsit. Hangiţa îl recunoaşte pe negustorul Dămian Cristişor. El venea cu marfă de la Lipsca şi se îndreptă spre Iaşi.

Dămian Cristişor începe să povestească despre cele văzute de el în călătoriile pe alte meleaguri, pentru că fusese la Liov, iar acum un an plecase la Lipsca. Negustorul le povesteşte apoi cum arată un tren, cum arată casele nemţilor, portul străinilor şi multe altele.

O altă minunăţie este că în toate târgurile şi satele sunt şcoli şi profesori, toată lumea învaţă carte, şi băieţi şi fete. Auzind acestea, oaspeţii Ancuţei închină cu veselie pentru aşa „rânduială”, care trebuie neapărat să rămână numai la dânşii, bucurându-se că acest obicei nu venise şi pe la ei.

Negustorul  le povesteşte, apoi, cum un morar s-a judecat „pentr-un petic de moşioară” cu însuşi împăratul, dar judecătorul i-a dat dreptate mororului, deoarece acolo stăpâneşte legea.

Dămian nu a păţit nimic cât timp a umblat pe drumurile nemţeşti, călătorind apoi cu trenul, până când a ajuns la Suceava, unde a pus marfa în căruţe. Intrând în Ţara Moldovei vameşii l-au întrebat dacă nu le-a adus câte-un dar de la „ticăloşii aceia de nemţi”, aşa că negustorul le-a dat căte-un fular lung. În lunca Moldovei l-a oprit un călăreţ cerându-i banii pe care îi are asupra lui, dar pentru că nu vânduse încă marfa, îi dăduse un baider, spre mulţumirea hoţului. Oprind carele să poposească şi să mănânce oamenii şi animalele, vine la el supraveghetorul acelor locuri şi-i ceru actele oficiale care-i permiteau să facă negoţ cu marfa care o avea. Dămian avea toate actele necesare, dar ca să fie lăsat în pace i-a dăruit omului un „baider roş de lână”, dar când va ajunge la Iaşi, negustorul va trebui să mai facă o dare către maica Paraschiva şi Părintele Mardare, apoi să dea ceva naşului său, după care îşi va putea vedea de drumul său.

În veselia generală, Ancuţa aduce „plăcinte cu poalele-n brâu”, iar negustorul îi prinde hangiţei „o zgărdăriţă de mărgele” şi o sărută pe amândoi obrajii.

„Orb Sărac”  este o specie aparte, o portretizare prin naraţiune. Dinspre carele negustorului lipscan vin la han o babă şi un moşneag. Ea păşea înainte, iar moşneagul din urma ei era orb, femeia trăgându-l după dânsa.

Comisul Ioniţă se laudă din nou că va spune o povestire mai frumoasă decât tot ce-au auzit, iar orbul se învoieşte că va cânta din cimpoi, ca să meargă vinul mai bine. Orbul le cântă din gură şi acompaniindu-se cu cimpoiul, balada Mioriţa, impresionând până la lacrimi întreaga adunare din han. Atunci bătrânul le povesteşte de ce a cântat tocmai această baladă. Rămănând de mic copil fără vedere, a plecat din sat şi s-a aşezat pe lângă nişte ciobani care    l-au învăţat acest cântec, punându-l să jure că nu-l va uita niciodată. După ce s-a despărţit de ciobani, orbul s-a însoţit de Ierofei, un călic bătrân. Au umblat prin toată lumea şi nimeni nu –i-au întrebat nimic.

Ajunşi în „târgul cel mare al Chiului” cei doi au trăit bine, şi-au deprins atunci şi alte cântece de jale. După ce a murit Ierofei, orbul s-a înhăitat cu alţii cu care a străbătut lumea întreagă.

Ducându-se în satul natal, află că nu mai trăia nimeni din familia lui. Atunci el a auzit de hanul Ancuţei, unde venise cu mulţi ani în urmă, iar acum e bucuros să poposească din nou aici.

Orbul se ducea şi el „la moaştele sfintei Paraschiva de la Trei- Sfetite” pentru că atunci când era copil auzise de la un străbunic despre o minune a sfintei.

Era în vremea lui Duca-Vodă, care domnea asupra ţării Moldovei, având o mare lăcomie pentru aur şi argint şi punând biruri mari asupra moldovenilor. Slujitorii domnului umblau călare prin sate şi luau bani. Într-o zi nemaiputând îndura oprimarea nişte necăjiţi s-au dus la moaştele sfintei şi l-au pârât pe Duca-Vodă.

Ca urmare, în ziua de 14 octombrie s-a pornit viscol mare şi până a doua zi s-a aşternut zăpadă mare. Demonul adus de vânt a bătut în geam la curtea domnească şi i-a spus lui Duca-Vodă că venise vremea socotelilor. Speriat de moarte, Vodă a strâns ce a putut  şi a fugit dar a fost prins de nişte leşi care l-au prădat de beni.

Cumpărând cu ultimii bani o sanie şi o iapă, Vodă ajunse la acest han, dar a fost alungat de acolo şi până la urmă Vodă şi-a găsit sfârşitul în nişte locuri pustii.

Ancuţa se repede la orb, recunoscând în uncheşul pribeag pe „unul Constandin”, despre care îi povestise mama ei, îi sărută mâna şi îi dă să mănânce.

„Istorisirea Zahariei Fântânarul” încheie volumul de povestiri „Hanu Ancuţei”. Leliţa Salomia se arată nemulţumită de povestirea orbului, considerând că la han sunt oameni mult mai vrednici care ştiu a istorisi întâmplări mult mai interesante. Ea spune că moş Zaharia fântânarul, trăise în tinereţe o întâmplare extraordinară şi că ar trebui povestită.

Când era flăcău, Zaharia fusese chemat la curte de boierul Dimachi Mârza din Păstrăveni, ca să găsească ca să găsească cel mai bun loc pentru a săpa o fântână. Zaharia avea şi acum la el o cumpănă din lemn pe care o moştenise. Cu această cumpănă a reuşit el găsească loc în poiană unde să facă fântâna.

Liţa Salomia povesteşte în continuare, că la vânătoarea domnească, Zaharia trebuia să-l întâmpine pe Vodă cu apă rece.

A doua zi Zaharia s-a dus la fântână să-l întâmpine pe Vodă şi o găseşte acolo pe copila cuconului Dimachi, care plângea. Ea îi destăinuie fântânarului că nu poate trăi fără Ilieş Ursachi şi că se va arunca în fântână, iar atunci când va veni Vodă, Zaharia să-i spună că fata boierului s-a aruncat în fântână. Fata trimisese vorbă lui Ilieş să vină aici, ca să petreacă acest ultim ceas. Zaharia o sfătuieşte să meargă împreună cu iubitul în „coliba de frunzar”, iar apoi să vină Vodă să-i binecuvânteze.

Între timp, Vodă aflase de la un slujitor de ce plângea copila, aşa că după ce bău paharul cu apă, în loc să intre în colibă, chemă la el pe boier şi-i porunci s-o aducă pe fiica lui la masă. Cuconul Dimachi era foarte încurcat, pentru că aflase că fata lui fugise din casa părintească şi avea de gând să-şi facă seama. Atunci, curajos, Zaharia scoate cumpăna din chimir, prefăcându-se că ea îi arată calea de a găsi fata, deschise uşa colibei şi Vodă văzu „pe tinerii îngenunchiaţi cu capetele plecate. Cu toţii s-au mirat de înţelepciunea cumpenei. Pe urmă, Vodă şi Doamna au cununat pe cei doi tineri şi a fost o nuntă mare cu veselie şi s-au împăcat cu toţii.