Dumbrava minunata de Mihail Sadoveanu - carte electronică

 Cititi online aici pe site cartea electronica Dumbrava minunata scrisa de autorul roman Mihail Sadoveanu. Cartea Dumbrava minunata poate fi citita in format electronic pe biblioteca noastra online.

fragment
       Se vede ce soi rău este duduia Lizuca

       Doamna Mia Vasilian dă noilor sale cunostinte informaţii despre persoana sa cu-n aer de tinereţe naivă.
       ... Acum douăzeci şi trei de ani, când a adus-o barza în casa părinţilor domniei sale, i s-a pus numele Maria, închipuiţi-vă!
       Cele două soţii de funcţionari, prospat transferaţi în târgul nostru de guvernul conservator, o ascultau cu interes, făcând însă în sine rezerve personale asupra anilor.        Numele li se părea convenabil.
       Un nume destul de frumos, nu-i asa?
       Cum a început însă a îngâna cele dintâi cuvinte, dumneaei şi 1-a schimbat singura. C-o voce muzicală, tuguindu-şi buzi soarele, răspundea totdeauna: Pe mine mă cheamă M i a! Si Mia i-a rămas numele.
       Cineva făcea, atunci, observaţia că asta dovedeşte la copilă "simţul muzicii".
într-adevăr, doamna Mia Vasilian poate mărturisi fără sfială că e o muzicantă desăvârşită! Toată lumea recunoaşte că dumneaei are o voce fermecătoare!
       De altminteri a şi urmat patru ani la conservator. Celebra Teodcrini o iubea şi-i prezicea un viitor strălucit. Era vorba, în familie, să fie trimeasă la Milano.
       Părinţii săi erau bogaţi, aveau moşie mare în Buzău, lângă Leonteşti. Echipagii, servitori m livrele, guvernante... Cu asta s-a născut şi a crescut Mia Vasilian.
       Adesea, tatăl său, boier Anastase, o lua pe genunchi si-i arăta portretele strămoşilor în rame ovale aurite.
       Din strălucirea de altădată i-a rămas cel puţin atâta: o creştere nobilă.
       In condiţiile de odinioară, căsătoria cu Vasilian ar fi apărut ca o mezalianţă, căci domnia sa e născută Papazoglu.
       Având însă în vedere atâtea şi atâtea lucruri, speculaţii nefericite, inimiciţii politice, a trebuit să se resemneze. Totuşi nu se poate spune, nu-i aşa? că Vasilian nu-i de familie bună. E dintr-o foarte bună familie, dimpotrivă, boieri moldoveni, însă oricine va recunoaşte că Papazoglu e altceva: e un nume celebru.
       În sfârşit, principalul e că se simte bine şi e fericită. Şi Jorj îi satisface toate capriciile... Altfel nici nu se poate. El e cu cincisprezece ani mai mare ca ea si a mai fost însurat o dată.
       I-a rămas şi un copil, o fetiţă care - cum să spun? - care e un fel de ghimpe între ei... un copil, vai! destul de rău crescut.
       Asta aduce puţină umbră vieţii lor, nu-i aşa? Căci Vasilian a luat-o din dragoste. Văzând împotrivirea ei de la început, bietul Jorj căzuse bolnav.
       A trebuit să cedeze; şi la nuntă avea o toaletă aşa de frumoasă, aşa de elegantă, încât o invidiau toate prietenele.
       - Eu sunt cam dificilă, încheie c-un zâmbet dulce doamna Mia Vasilian, şi am gusturi deosebite. îmi place mai cu samă eleganţa şi fineţa... Nu înţeleg de ce nu mai aduce cafeaua! urmă ea săltând din jâlţ cu vioiciune.
       - Lasă, mata, madam Vasilian, o potoli cucoana cea mai bătrână, nu te deranja. Trebuie să vie. Până atuncea îmi răsucesc ţigara...
       Mia Vasilian tropăi mărunţel până la sonerie şi apăsă prelung pe buton, încruntând sprâncenele încondeiate negru. Iar cucoana Emilia, aruncând o privire fugară şi cu diferite înţe-lesuri către fiica sa, madam Neicu, deschise poşeta şi începu a cotrobăi prin ea căutând o mică tabacheră de argint în care ţinea tutun de calitatea a doua.

Dumbrava minunata de Mihail Sadoveanu