Fauritorii de Arme de A. E. Van Vogt - carte electronică

 Cititi online aici pe site cartea electronica "Fauritorii de Arme" scrisa de scriitorul canadian A. E. Van Vogt. Cartea "Fauritorii de Arme" poate fi citita in format electronic pe biblioteca noastra online.


FRAGMENT

    Hedrock aproape că uitase de raza spion. Ea continua să strălucească, imaginea de pe ecran arătînd la fel de limpede ca întotdeauna sala imperială de conferinţe. Mai erau oameni care se aplecau jos de tot, asupra mîinii tinerei cu faţa rece aşezată pe scaunul ca un tron şi sunetele glasurilor lor se auzeau desluşit. Totul era aşa cum trebuia să fie.
    Dar Hedrock îşi pierduse orice interes pentru sala aceea de protocol, pentru scena de curte. Cuvintele îngheţate ale tinerei i se învîrteau mereu prin minte, deşi trecuseră cîteva minute bune de cînd le rostise.
    ― În împrejurările de faţă, spusese ea, nu ne putem îngădui luxul de a ne mai lua şi alte riscuri cu acest trădător de la Arsenale. Ceea ce s-a întîmplat pînă acum este mult prea important. Drept care, domnule General Grall, ca măsură de precauţie pur şi simplu, îl veţi spînzura. Înlănţuirea în timp a lucrurilor este importantă. Ca de obicei, va prînzi la masa mea, întrucit doresc să asist personal la execuţie.
    ― Prea bine, Maiestate...
    Hedrock se mişca fără astâmpăr înainte şi înapoi în faţa aparatului său video. Pînă la urmă se holbă din nou la ecran, care, în actuala sa formă materializată, ocupa in întregime colţul apartamentului. Conştient de situaţia sumbră, văzu că tînăra este încă în sala de consiliu, dar a rămas singură. Şedea cu un vag zîmbet pe faţa ei prelungă. Zîmbetul i se istovi cînd atinse un instrument aflat pe scaunul ei şi începu să dicteze cu glas limpede, ca de clopot.
    O vreme, Hedrock aşteptă să se pătrundă pe deplin de treburile curente de palat pe care le discuta ea. În minte îi stăruia un ţel, o încăpăţînare din ce în ce mai îndîrjită de a nu accepta eşecul reprezentat de situaţia actuală. Cu multă grijă, începu să-şi acordeze teleecranul


Fauritorii de Arme de A. E. Van Vogt