Dorință Rebelă de Julie Garwood - carte electronică

 Cititi online aici pe site cartea electronica "Dorinta Rebela" scrisa de scriitoarea americana Julie Garwood. Cartea "Dorinta Rebela" poate fi citita in format electronic pe biblioteca noastra online.


fragment

    Voci furioase treziră din somn copilul.
    Fetiţa se ridică în capul oaselor, frecându-se la ochi.
    - Doică? şopti ea, în tăcerea care se lăsase pe neaşteptate.
    Privi prin cameră spre scaunul balansoar de lângă vatră şi văzu că era gol. Se ascunse imediat la loc sub plapuma de puf, tremurând de frig şi frică. Doica nu era la locul ei.
    Tăciunii aproape stinşi din cămin străluceau portocaliu în întuneric, ca ochii unor demoni şi vrăjtoare, pentru imaginaţia micuţei de patru ani. Nu voia să se uite la ei, aşa că-şi întoarse privirea spre ferestrele gemene, dar ochii o urmară, înspăimântând-o cu umbrele lugubre de uriaşi şi monştri pe care le aruncau pe ferestre, însufleţind crengile golaşe ce zgâriau geamurile.
    - Doică? repetă fetiţa, într-o şoaptă înecată de lacrimi.
    Apoi auzi vocea tatălui ei. Striga, şi deşi vorbea pe un ton aspru şi neînduplecat, teama o părăsi pe dată. Nu era singură. Tatăl ei se afla în apropriere.
    Mai liniştită, fetiţei i se trezi curiozitatea. Locuia în casa cea nouă de peste o lună şi, în tot acel timp, nu văzuse niciun vizitator. Tăticul ei ţipa la cineva, iar ea voia să vadă şi să audă ce se întâmplă.
    Se târî până la marginea patului şi se întoarse pe burtă, ca să se poată lăsa până jos. Acolo erau puse câteva perne, iar când căzu pe podea, o împinse pe una la o parte. Desculţă, lipăi prin cameră, cu picioarele ascunse de poalele lungi ale cămăşii de noapte. Îşi dădu la o parte din ochi părul cârlionţat şi negru, răsucind cu grijă mânerul uşii.
    Când ajunse pe palier, se opri. Acum auzea şi glasul altui bărbat. Străinul începuse şi el să strige, scuipând cuvinte pline de ură, ca nişte râgâieli năprasnice, care făcură ochii albaştri ai fetiţei să se dilate de mirare şi spaimă. Privi pe după colţul balustradei şi-şi văzu tatăl stând în faţa străinului. Silueta acestuia era parţial ascunsă în întunericul din antreu.
    - Ai fost prevenit, Braxton! răcni necunoscutul, cu un glas sacadat şi gutural. Am fost plătiţi bine ca s-avem grijă să nu mai cauzezi niciun bucluc.


Dorinta Rebela de Julie Garwood