Descarca Diavolul si domnisoara Prym de Paulo Coelho

Citeste si descacarca cartea Diavolul si domnisoara Prym scrisa de scriitorul brazilian Paulo Coelho. Citeste online cartea in format PDF si de asemenea, descarcati opera lui Paulo Coelho scrisa in anul 2000: Diavolul si domnisoara Prym.


Descarca cartea

Citeste cartea Diavolul si domnisoara Prym de Paulo Coelho

Citeste un fragment din carte mai jos:
Străinii însă, când ajung într-un oraş nou, au dreptul de a încerca să intre în relaţii cu persoane necunoscute, aşa încât se apropie de ea.
— Bună — zise el. E foarte cald pentru vremea asta.
Ea încuviinţă din cap.Străinul insistă:
— Mi-ar face plăcere să veniţi ca să vedeţi ceva.
Ea lăsă politicos cartea deoparte, întinse mâna şi se prezentă:
— Mă numesc Chantal, seara lucrez la barul hotelului unde sunteţi găzduit, aşa încât m-am mirat că n-aţi coborât să cinaţi, fiindcă un hotel câştigă bani nu doar din închirierea camerelor, ci şi din tot ce consumă oaspeţii. Dumneavoastră sunteţi Carlos, din Argentina, şi locuiţi pe o stradă numită Columbia; toţi cei din oraş au şi aflat asta, fiindcă un bărbat care soseşte aici în afara sezonului de vânătoare e totdeauna un obiect de curiozitate. Un bărbat de vreo cincizeci de ani, cu părul încărunţit şi privirea cuiva care a trecut prin multe în viaţă.
Cât despre invitaţia de a vedea ceva, vă mulţumesc, dar peisajul din Viscos îl cunosc din toate unghiurile posibile şi imaginabile; poate ar fi mai bine să va arăt eu locuri pe care nu le-aţi mai văzut, dar cred că sunteţi foarte ocupat.
— Am cincizeci şi doi de ani, nu mă cheamă Carlos, toate datele din registru sunt false.
Chantal nu mai ştiu ce să spună. Străinul continuă:
— Nu Viscos-ul vreau să vi-l arăt. E ceva ce n-aţi mai văzut nicicând.
Ea citise multe poveşti cu fete care se hotărăsc să-l urmeze pe un străin în adâncul pădurii şi dispar fără urmă. O clipă o cuprinse frica; dar frica îi fu repede înlocuită de sentimentul aventurii – la urma urmelor, bărbatul acela n-ar îndrăzni să-i facă nimic rău, deoarece ea apucase să-i spună că toţi cei din sat ştiau de prezenţa lui, chiar dacă toate datele din registru nu corespundeau cu realitatea.
— Cine sunteţi? — întrebă ea. Dacă e adevărat ce-mi spuneţi, nu vă daţi seama că pot să vă denunţ la poliţie că v-aţi falsificat identitatea?
— Promit să răspund la toate întrebările dumitale, dar mai înainte trebuie să vii cu mine, fiindcă doresc să-ţi arăt ceva. E la cinci minute de mers pe jos de-aici.
Chantal închise cartea, trase adânc aer în piept şi rosti o rugăciune tăcută, în timp ce în inimă i se amestecau nerăbdarea şi teama. Apoi se ridică şi-l însoţi pe străin, încredinţată că nu era decât tot un moment de frustrare în viaţa ei, care începea mereu cu o întâlnire plină de promisiuni, pentru a se dovedi apoi că nu e decât tot un vis de dragoste imposibilă.
Bărbatul se duse până la stâncile în formă de Y, îi arătă pământul proaspăt săpat şi o rugă să scoată la iveală ceea ce fusese îngropat acolo.
— O să mă murdăresc pe mâini — zise Chantal. O să-mi murdăresc rochia.
Bărbatul apucă o cracă, o rupse şi i-o dădu ca să sape cu ea pământul. Ea se miră de comportarea lui, dar se hotărî să facă ceea ce-i cerea.
Cinci minute mai târziu, Chantal avea în faţa ochilor lingoul de aur gălbui şi murdar.
— Pare aur — zise ea.