"Nechibzuinta" de Amanda Quick - carte online

Citeste online cartea "Nechibzuinta" scrisa de scriitoarea americana Amanda Quick. Citeste cartea electronica: "Nechibzuinta" disponibila in biblioteca noastra online.

Despre cartea "Nechibzuinta"

Despre "Amanda Quick"
Fragment
Se linişti de îndată. Îndoielile lui Phoebe privitor la identitatea bărbatului se topiră imediat. Nu putea să nu recunoască tonul acela hotărât şi dur, chiar dacă nu-l auzise de opt ani. Ceea ce o uimi însă fu fiorul care o cuprinse ca şi cum ar fi aşteptat să-l audă. Se încruntă o clipă în faţa acestei reactii ciudate. 
- Bună seara, seniore, spuse.
Gabriel îşi opri armăsarul negru la un metru de ea.
- Am primit ultimul dumneavoastră bilet, doamnă. Mi s-a părul la fel de iritant ca şi celelalte.
Phoebe înghiţi nervos când îşi dădu seama că el nu era într-o dispoziţie prea veselă.   
- Am sperat, să vă trezesc interesul, domnule. 
- Îmi displace profund înşelăciunea.
- Înţeleg. Phoebe se întristă. Îmi displace profund înşelăciunea. Se întrebă dintr-odată dacă nu făcuse o greşeală tactic  serioasă tratând  cu Wylde. Bine că avusese grijă să-şi pună vălul în noaptea aceasta, se gândi. Desigur că nu vroia ca el să descopere cine era, dacă nu ducea la bun sfârşit treaba din noaptea aceasta.
- Cu toate acestea mă bucur că aţi acceptat invitaţia mea.
- Curiozitatea a fost mai puternică decât mine. Gabriel zâmbi uşor în lumina lunii, dar nu era nici un pic de căldură în arcuirea buzelor, iar privirea lui umbrită nu arăta nimic. Aţi devenit un spin în ochii mei în ultimele două luni, doamnă. Cred că vă da-ţi bine seama de acest lucru. 
 - Îmi cer scuze, spuse Phoebe cu toată convingerea. Însă adevărul este seniore, că a început să mă cuprindă disperarea. Sunteti un om greu de contactat. Nu mi-aţi răspuns la scrisorile iniţiale şi nu ieşiţi în societate. N-am găsit nici un alt mijloc de a vă atrage atenţia.
- Aşa încât aţi decis să mă provocaţi în mod deliberat într-o asemenea măsură încât să mă deranjez în sfârşit să vă întâlnesc?
Phoebe respiră adânc.
- Cam aşa ceya.
- În general se consideră un lucru periculos să  deranjezi un om ca mine, misterioasa mea Doamnă Voalată.
Ea nu se îndoise o clipă de acest lucru, dar acum era prea târziu să dea înapoi. Lucrurile ajunseseră prea de¬parte pentru a mai opri aventura din noaptea aceasta. Se afla în căutarea adevărului şi trebuia să fie tare.
Comments